Ateljeer

Ateljéer

Järna 1994

Beställare: Folke Eriksson byggföretag AB

Systemhandling

Projekt: miljöanpassat förslag till konstnärsateljéer

Volymen som sticker ut på söderfasaden fungerar som växthus.

Huset har egenproducerad energi från solpaneler och solfångare.

Projektet blev godkänt av Södertälje kommun, men ej genomfört.