Om Ekoark 

Mitt namn är Andres Rodriguez, arkitekt SAR/MSA, CPHD.

Jag äger och driver Ekoark Arkitekter AB, där eko står för en ekologisk inriktad arkitektur av hög kvalitet med avseende på sunda material och energiförbrukning. Vi tar hänsyn till miljö, ekonomi samt Era visioner och önskemål.

Min mångkulturella bakgrund har gett mig bred erfarenhet och förståelse för människors olika behov. Med mer än 30 års erfarenhet i yrkeslivet har jag deltagit och lett projekt av olika storlekar och komplexitet; allt från privata bostäder till offentliga lokaler och kontor. Uppdragen har omfattat idéskisser och utredningar till färdiga bygghandlingar och projektledning.

Under mitt yrkesliv i branschen har jag bland annat drivit eget kontor i Peru, undervisat Autodesk program på KTH-Arkitektur, arbetat som arkitekt på Claes Dahlgrens arkitektkontor.

Sedan april 2010 driver jag mitt eget arkitektkontor här i Sverige.

Vår utmaning blir att utforma och lösa just Era behov på den plats Ni har valt. Genom lyhördhet för Era önskemål och krav skapar vi tillsammans en sund miljö i vilken ni kommer att trivas och må bra.

Vi är måna om att uppfylla våra kundens behov, därför sker all projektering i nära samarbete med vår uppdragsgivare: Nordika III Fastigheter AB

Vår Vision

Att skapa hållbara byggnader, där val av material, konstruktion och energi samverkar till en estetisk och tilltalande helhet med lång livslängd.