12 vinklar stone

Tjänster

Kontoret erbjuder tjänster inom följande områden:

  • Utredningar och skisser
  • Bygglov
  • Bygg- och inredningsprojektering t.ex. bostäder, hotell, skolor, kontor
  • Hyresgäst- och ombyggnadsprojektering t.ex. kontorslokaler, olika anläggningar
  • Färgsättning och möbleringsplaner
  • Framställning av modeller, presentationer, digital 3D- modellering, visualisering av byggnadsprojekt
  • Upprättande av relationshandlingar med CAD

Inget uppdrag är för litet!