08-7986602 info@ekoark.se

Ekoark

Kasernen 1

Hotell/Konferensanläggning

Solna  2016

Beställare: Claes Dahlgren Arkitektkontor AB
Bygglovshandling, upprättat i samarbete med CDARK