Privat villa

Privat villa

Strängnäs 2018

Beställare: Sirpa Rodriguez

Systemhandling

En modern villa med oregelbundna volymer som ger möjlighet till ljus och utblickar åt alla rum i minst två vädersträck och ger huset sin unika karaktär.

Generösa ljusinsläpp mot söder och väster, med något mer sluten fasad mot norr.

På taket placeras solceller/solfångare för el och varmvatten. Uppvärmning av huset sker med bergvärme alternativt jordvärme.

Eldstäder för trivsel och värmetillskott vid sträng väderlek. Vattenmantlad braskamin ger möjlighet att ackumulera varmvatten och sprida värme i hela hus.

Husets entré markeras med ett indraget hörn klätt med stående träpaneler. Genom att använda naturliga material i stomme och fasad skapar vi en mjukare övergång mellan byggnad och natur.

Husets hjärtvägg är utförd av mursten som kan lagra värme för hela huset. En del av huset har dubbel rumshöjd, annars är 2,60m rumshöjden på båda planerna. På södra sida av huset finns ett generöst trädäck.