Takterrasser

Takterrasser

Tyresö 2009

Beställare: HSBs brf Delfinen

Bygghandling

Räcken på gavelsidor och mellanvägg följer befintlig taklutning.

För att behålla byggnadens karaktär och harmoni har räcket runt uteplatsen fått samma material och kulör som de befintliga balkongerna.

Övre delen av räcken på gavlarna och framsidan är glasade för att ge en öppenhet mot naturen.