VY FRÅN NORDVÄST

Tyresö Stadshotell

Tyresö 2020

Beställare: Carlo Taccola och Ali Polat

Kvalitetsprogram, pågående uppdrag

Det nya hotellet i Bäverbacken nära Tyresö Centrum är en naturlig mötesplats för
lokala boende och tillresta.

Hotellet består av tre delar som kompletterar varandra till en inbjudande helhet.

64 hotellrum ger gästerna den komfort som dagens besökare kräver.

I anslutning till hotellet finns en konferensdel, en plats för sammanträden, konferenser,
fester och konserter. De varierande rumsstorlekarna ger möjligheter för både stora sammankonster, upp till 300 personer och för intimare möte.

På hotellets översta våning bryts takfoten av 2st ”holkar” på varje långsida.

Takytan mot söder är klädd med solcellspaneler/solfångare som bidrar till byggnadens försörjning, el och varmvatten.