VY-FRAN-NORDVAST

Tyresö Stadshotell

Tyresö 2021
Beställare: Carlo Taccola och Ali Polat
Kvalitetsprogram, pågående uppdrag
Det nya hotellet i Bäverbacken nära Tyresö Centrum är en naturlig mötesplats för
Tyresöbor och tillresta.
Byggnaden består av tre sammansatta huskroppar i varierande höjd som kompletterar varandra till en inbjudande helhet. Huvudentrén till både hotell- och konferensdelen finns på byggnadens norra sida och en sekundär entré med skärmtak finns vid uteservering.
Hotellet har 48 hotellrum och ger gästerna den komfort som dagens besökare kräver. Fjärde våning ordnas inom takvåning med fönster inom takkupor på varje långsida.
Konferensdelen har en festlokal som rymmer upp till 150 personer. Det finns även fyra stycken konferensrum som rymmer mellan 14-22 personer. På bottenplanets norra sida ligger restaurangen med plats för ca 70 sittande personer. Från restaurangen finns utgång mot yta för uteservering.
Hotelldelens tak kläs i plåt. Mot söder är taket även beklätt med solcellspaneler/solfångare som bidrar till byggnadens försörjning av el och varmvatten.